•  apr 10, 2022

Psorijaza beta blokatori

Vesna Objavio Vesna
Beta blokatori psorijaza

Počinje kao običan osip ali ne prolazi nakon upotrebe uobičajenih masti protiv osipa. Ovaj osip je vrlo specifičan — simptomi su crveni, ljuspasti, uzdignuti pečati na koži koji imaju jasno definisane ivice. Ove lezije su crvene, svrbe i ponekad mogu da krvare usled preteranog isušivanja kože ili češanja. Ako ovi pečati počnu da rastu, dva mogu da se spoje u jedan veći. Ako je zahvaćen skalp, bele ljuspe koje liče na perut, postaju vidljive.

Moguće je da se pojave i psorijatični nokti koji se lome, a u nekim slučajevima mogu i da se olabave u svom ležištu. Gutatna psorijaza — Male, crvene tačke na trupu i udovima su još jedan oblik psorijaze koji je uobičajen kod osoba mlađih od 30 godina.

Može da se pojavi i na ušima, licu i skalpu. Simptomi se mogu razlikovati ali obično se javljaju na stotine ovih crvenih tačkica koje su male i ispupčene. Ne pokrivaju velike površine. Ove lezije nisu tako debele kao one kod plak psorijaze. Osobe koje su nosioci streptokoka i imaju naslednu psorijazu, mogu da vide izbijanje tokom prehlade ili infekcije streptokokom. Pustularna psorijaza — Primarno se javlja kod odraslih osoba, a karakterišu je beli plikovi ili pustule koje ne sadrže infektivni gnoj, kao i crvena koža oko pustula.

Gnoj su zapravo bela krvna zrnca pa zato, nasuprot uvreženom mišljenju, nije infektivan ili zarazan. Koža pocrveni i formira pustule ili plikove na zahvaćenoj površini.

Na kraju dolazi do ljuštenja kože. Izaziva svrab i bolove na zahvaćenim površinama. Eritodermična psorijaza — Smatra se jednim od najopasnijih oblika psorijaze jer pokriva velike površine kože crvenim pečatima i obično koegzistira sa pustularnom psorijazom. Česta je i kod ljudi koji pate od nestabilnog oblika plak psorijaze kod kojeg su lezije nedefinisane. Opšta terapija vezana je za teže forme i komplikacije bolesti pa se tu primenjuju antibiotici, imunosupresivi, citostatici, anksiolitici, noviji biološki lekovi i drugi.

U zavisnosti od težine bolesti potrebne su i hospitalizacije pacijenata na specijalizovanim dermatološkim odeljenjima. Zbog dugotrajnog toka bolesti mogu nastati komplikacije u oblasti reumatologije, gastroenterologije, neurologije, hematologije kao i fizikalne medicine pa su potrebne konsultacije i lečenje kod ovih specijalista.

Svojim izgledom psorijazne promene kod laika često ulivaju strah, zbog čega neretko postoji diskriminacija obolelih i njihova prinuđenost da skrivaju svoje oboljenje i da ga se stide.

Osobe koje su obolele od psorijaze mogu da se osete društveno izolovane. Posledica toga je da su sklonije depresiji. U određenim slučajevima može biti potrebno obezbediti psihoterapijsku podršku da bi osobe mogle da nauče kako da reaguju na izuzetno negativne reakcije društva.

Pošto je psorijaza hronična bolest koja se karakteriše smenjivanjem perioda erupcije kožnih promena i mirnim periodima, najznačajnije je lečenje koje sprovodi dermatolog, ali važnu ulogu u daljem lečenju igraju ishrana, psihijatrijska i telesna rehabilitacija obolelih.

BETTY je marketinški koncept — program za lojalnost krajnjih korisnika. Program predlaže marketinške instrumente koji će pomoći apoteci da poveća nivo svojih usluga i obezbedi lojalnost korisnika. Opasnost za ceo organizam Ovo oboljenje može nastati u bilo kom životnom dobu, ali se najčešće javlja između Autor: Dr Aleksandar Makević Psorijaza Psoriazis vulgaris je hronična, sistemska, zapaljenska bolest, koja primarno zahvata kožu, opterećujući pacijente zapaljenskim, bolnim promenama kod kojih se javlja svrab i ljuspanje, a koje mogu trajati čak i godinama.

Imunološki poremećaji Danas se smatra da nabujalost keratinocita i zapaljenje nastaju zbog oslobađanja faktora zapaljenja u toku imunog odgovora posredovanog ćelijama. Faktori sredine Ovi faktori su takođe bitni i mogu dovesti do pogoršanja psorijaze kod genetski predisponiranih osoba.

Akutni i hronični oblik U sklopu kliničke slike razlikuju se akutni i hronični oblik bolesti. Pridruženi poremećaji Kod psorijaze nastaju i pridruženi poremećaji i to su psorijazni artritis kao najčešći, zatim zapaljenske bolesti creva i psihijatrijski poremećaji.

Periodi pogoršanja i poboljšanja Psorijaza ima i hroničan tok sa periodima pogoršanja ili poboljšanja bolesti.

Dijagnoza i lečenje Dijagnoza psorijaze se postavlja kliničkim pregledom i histološkim pregledom uzorka sa promene obolele kože. Hidrofilni β-B eliminiraju se bubregom nepromijenjeni, imaju stabilnije koncentracije u plazmi i dulji poluživot Propranolol, metoprolol, karvedilol i nebivolol lipofilni su, gotovo potpuno se apsorbiraju u tankom crijevu, većinom se metaboliziraju u jetri te imaju kratak i promjenljiv poluživot Osim toga visoka lipofilnost rezultira većim prolaskom kroz krvno-moždanu barijeru i ima stabilizirajući učinak na membranu stanice nalik kinidinu, odnosno antiaritmijska svojstva koja se pojavljuju neovisno o njihovoj β-blokatorskoj aktivnosti.

Lipofilniji lijek lakše može proći kroz krvno-moždanu barijeru, što može dovesti do umora, glavobolje, noćne more, poremećaja spavanja i depresije Parcijalna agonistička aktivnost manifestira se kao neutralan učinak na srčanu frekvenciju kada simpatički živčani sustav nije aktiviran ležanje, mirovanje i kao sprječavanje povećanja broja otkucaja srca kada je simpatički sustav aktiviran npr.

Nebivolol je vrlo lipofilan β-AB s visokim afinitetom za β1-AR. Postoje dva stereoizomera nebivolola: D i L-nebivolol. Oni se razlikuju prema hemodinamskom profilu i selektivnosti. Na primjer, D-izomer se veže na β1-AR s oko puta većim afinitetom od L-izomera, što ostavlja antagonistički učinak gotovo u cijelosti na D-izomeru S druge strane, L-izomer inducira oslobađanje endotelnog NO, što smanjuje vazokonstrikciju i uklanja reaktivne kisikove radikale ROS tijekom oksidativnog stresa 31, Na tablici 1.

Bisoprolol je prihvaćen kao prva linija liječenja arterijske hipertenzije u kombinaciji s vrlo niskom dozom diuretika.

Karvedilol ima perifernu vazodilatacijsku aktivnost i dodatnu α1-adrenergičnu blokadu. Nebivolol može. Učinkoviti su u suprimiranju ventrikularnih aritmija, odnosno sprječavaju iznenadnu srčanu smrt, u širokom spektru srčanih bolesti, sa ZS-om ili bez njega 1, 20, 28, Povoljno je rabiti β-B u bolesnika podvrgnutih kirurškom zahvatu vaskularne kirurgije s poznatom ishemijskom bolesti srca ili koji imaju multiple faktore rizika od ishemijske bolesti srca i u bolesnika koji već primaju β-B zbog poznate kardiovaskularne bolesti Posrijedi je više načina djelovanja antihipertenzivnog učinka β-B: smanjenje minutnog volumena i srčane frekvencije.

U najčešće propisivanim dozama β-B imaju sličnu antihipertenzivnu učinkovitost, međutim, rezultati određenih metaanaliza pokazuju da β-B mogu imati manje zaštitne učinke na kardiovaskularni i cerebrovaskularni sustav od drugih antihipertenziva, osobito u starijih osoba 28, 38 — Poneka od ograničenja tradicionalnih β-B ne odnose se na neke vazodilatacijske β-B, kao što su karvedilol i nebivolol koji se danas sve više rabe, snižavaju centralni arterijski tlak i krutost aorte bolje od atenolola ili metoprolola i utječu na osjetljivost na inzulin manje od metoprolola.

Lijek je izbora uz α-metil-dopu u bolesnica s arterijskom hipertenzijom u trudnoći 46, Načela liječenja arterijske hipertenzije u trudnoći navedena su na tablici 2. Preporučuje se dodatak labetalola kojega nema na našem tržištu. Naime, čini se da su slabiji nego antagonisti kalcija, ali ne i diuretici i blokatori renin-angiotenzin-aldosteronskog sustava RAS glede smanjenja ukupne smrtnosti i KV-događaja, slabiji od antagonista kalcija i RAS-blokatora glede smanjenja moždanog udara, jednaki kao antagonisti kalcija, RAS-blokatori i diuretici u koronarnoj bolesti srca Nešto manja učinkovitost β-B u prevenciji moždanog udara pripisuje se manjoj sposobnosti sniženja centralnog arterijskog tlaka i tlaka pulsa, međutim, nižu djelotvornost prevencije moždanog udara dijele i inhibitori enzima koji konvertira angiotenzin ACEI iako bolje snižavaju centralni sistolički tlak od β-B Odnedavno se zna da β-B ne povećavaju, nego čak smanjuju rizik od pogoršanja bolesti i smrtnost u bolesnika s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti KOPB Stoga sadašnje smjernice potvrđuju da su diuretici uključujući tiazide, klortalidon i indapamid, β-B, antagonisti kalcija, ACE-inhibitori i blokatori angiotenzinskih receptora prikladni za započinjanje i održavanje antihipertenzivnog liječenja, bilo kao monoterapija ili u kombinacijama.

Pri tomu treba uvijek uzeti u obzir postojanje pridruženih bolesti, a na temelju kojih dajemo prednost određenom antihipertenzivu Specifična klinička stanja i odabir optimalnog antihipertenziva prikazani su na tablici 3. Kojim antihipertenzivima dati prednost u specifičnim kliničkim situacijama? Kontrola frekvencije : β-Β, nedihidropiridinski Ca-blokatori. U simptomatskoj reverzibilnoj angini pektoris u naporu β-B smanjuju potrebu miokarda za kisikom, reducirajući frekvenciju i tlak.

Pri tomu je vrlo važno smanjenje frekvencije srca. Medikamentnom terapijom, čija su centralna komponenta β-B, može se postići povoljan klinički učinak sličan implantaciji koronarnog stenta 1, Također u infarktu miokarda sa ST-elevacijom dokazana je korist rane primjene β-B, posebno u bolesnika s protrahiranom boli, neprimjerenom tahikardijom, hipertenzijom i ventrikularnim aritmijama.

Potreban je oprez u hemodinamski nestabilnog bolesnika ili onih s nepoznatom funkcijom lijeve klijetke. Preporuke za njihovu primjenu u bolesnika s akutnim infarktom miokarda prikazane su na tablici 4. Prilagođeno prema referenciji Primjena β-B u ZS-u smatrala se kontraindiciranom dugi niz godina. S obzirom na to da je ZS jednostavno smatran stanjem neadekvatne sistoličke funkcije, β-B su bili kontraindicirani zbog negativnog učinka na kontraktilnost miokarda.

U patogenezi ove složene bolesti dolazi do kompenzacijske neurohumoralne hiperaktivacije. Kronična aktivacija simpatičkoga živčanog sustava, iako u početku kompenzira smanjeni udarni volumen srca, povećava potrebu miokarda za kisikom, ishemiju i oksidativni stres. Visoka razina katekolamina izaziva perifernu vazokonstrikciju, dodatno opterećuje miokard, a proces postupno postaje neprikladan i negativno utječe na klinički ishod.

Od Simpatička aktivacija ubrzava preoblikovanje lijeve klijetke, pogoršava funkciju miokarda, snižava prag za aritmije opasne za život Rezultati ovih ispitivanja istaknuli su β-B kao važnu terapiju u ZS-u, pružajući racionalnu osnovu za njihovo uključivanje u smjernice za liječenje ZS-a.

Možda ti se također sviđa
Najpopularniji tekstovi
Ostavite komentar
Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena*
Komentar