•  apr 13, 2022

Mast za psorijazu m48

Vesna Objavio Vesna
Za m48 mast psorijazu

Konferenciju je u ime generalnog direktora otvorio njegov pomoćnik Dr J. Jardel, koji je govorio o opsežnim konsultacijama i pripremama za izradu predloga revizije, zbog čega je između objavljivanja dve revizije ove klasifikacije nastala pauza duža od uobičajene. Zadržana je, međutim, pogodna skraćenica MKB.

Dr Jardel je spomenuo i novu shemu alfa-numeričkog šifriranja, koja je omogućila bolju ravnotežu između sadržaja pojedinih poglavlja, a ostavilja prostor i za naknadne izmene i dopune.

Takođe je najavio i nameru izrade priručnika za MKB sa kategorijama sa tri šifarska mesta i abecednim indeksom, čija se primena predviđa onde gde složenija i iscrpnija verzija sa četiri šifarska mesta ne bi bila odgovarajuća. Konferencija je izabrala sledeće rukovodstvo: Dr R. Wells Australija, predsednik Dr H. Bay Nielsen, Danska, potpredsednik Dr R. Taylor, Kanada, izveštač Sekretarijat je radilo u ovom sastavu: Dr J.

Kruse, Danska povremeni savetnik Dr. Kupka, Francuska povremeni savetnik Dr. Leowski, Poljska povremeni savetnik Ms R. Seeman, SAD povremeni savetnik Sekretarijatu konferencije pomagali su predstavnici ostalih odgovarajućih stručnih jedinica sedišta SZO. Konferencija je prihvatila dnevni red s predlogom sadržaja poglavlja za Desetu reviziju, materijal koji će biti uvršten u objavljeni priručnik, postupak za njeno uvođenje, kao i porodice klasifikacija i ostala pitanja.

Istorija i razvoj primene Međunarodne klasifikacije bolesti MKB Na konferenciji je bilo reči o impozantnoj prošlosti statističke klasifikacije koja datira još iz Dok su se prethodne klasifikacije bavile samo uzrocima smrti, Šestom revizijom iz Unošenjem pojedinih inovacija radi udovoljavanja statističkim potrebama raznih organizacija, proširivanje se nastavilo u svim klasifikacijama, uključujući i Devetu reviziju.

Dalje, Međunarodna konferencija za Devetu reviziju, održana u Ženevi Pregled pripreme predloga za Desetu reviziju MKB Predlozi o kojima je konferencija raspravljala proizašli su iz opsežnih aktivnosti u sedištu SZO i širom sveta. Program rada usmeravan je na redovnim sastancima šefova kolaborativnih centara SZO za klasifikaciju bolesti. Političke smernice utvrdila je na nizu sastanaka Komisija stručnjaka za Desetu reviziju Međunarodne klasifikacije bolesti koja se sastala Opsežne pripreme su bile neophodne kako bi se udovoljilo zahtevima za radikalnu pomenu strukture MKB, neophodnu da statistička klasifikacija bolesti i ostalih zdravstvenih problema odgovori raznovrsnim potrebama za podacima o mortalitetu i zdravstvenoj zaštiti.

Ispitani su načini na koje se sistem šifriranja može ustaliti, kako bi se skratio vremenski jaz u primeni koja nastaje posle uvođenja nove revizije, kao i mogućnost uravnoteživanja sadržaja različitih poglavlja MKB.

Jasno je bilo da čak i s novom strukturom, jedna klasifikacija ne može da premosti ekstremno različite zahteve. Stoga je razvijen koncept porodice klasifikacija, sa glavnom MKB kao jezgrom koje zadovoljava osnovne potrebe tradicionalne statistike mortaliteta i morbiditeta, dok ostali članovi porodice zadovoljavaju potrebe za više ili manje detaljnim ili raznovrsnim klasifikacijama i srodnim pitanjima.

Kolaborativni centri su ispitali različite moguće modele organizacije MKB, ali je utvrđeno da svaki ima nedostatke, a ni jedan dovoljno prednosti koje bi bile opravdane kako bi se mogla zameniti postojeća struktura. Na posebnim sastancima gde se procenjivala Deveta revizija, potvrđeno je da, iako su neki mogući korisnici smatrali da je sadašnja stuktura MKB neprikladna, većina zadovoljnih korisnika su smatrali da ona, uprkos jasnim nedostacima, ima mnogo dobrih strana, pa su izrazili želju da zadrži postojeći oblik.

Ispitani su razliliti načini alfa-numeričkog obeležavanja, kako bi se pronašao šifarski okvir kojim bi se uspostavila čvršća ravnoteža među poglavljima, a ostavilo dovoljno prostora budućim izmenama bez narušavanja šifri. Odluke o ovim pitanjima omogućile su izradu više nacrta predloga poglavlja Desete revizije.

Nacrti predloga su dva puta slati svim zemljama članicama na mišljenje i razmatrani od strane drugih zaintersovanih tela na sastancima glavnog Centra i Komisije stučnjaka. Brojna međunarodna specijalistička stručna društva, pojedini specijalisti i stručnjaci, ostale službe sedišta SZO i njene regionalne kancelarije su pružile savete i smernice jedinici SZO nadležnoj za izradu MKB i kolaborativnim centrima u pripremi predloga i odgovarajućih materijala iznetih na Konferenciji.

SZO je izrazila punu zahvalnost na pomoći. Opšte karakteristike i sadržaj predložene Desete revizije MKB Glavna novina u predlozima za Desetu reviziju je upotreba alfa-numeričkog sistema šifriranja, koji se sastoji od četiri mesta - jednog slova i tri brojke. Posledica je bila da se u odnosu na Devetu reviziju mogućnost šifriranja više nego udvostručila i omogućila da se većini poglavlja pripiše jedno slovo ili.

Od raspoživih 26 slova upotrebljeno je Slovo U ostavljeno je neiskorišćeno za potrebe budućih izmena i dopuna, kao i mogućih privremenih klasifikacija, a radi rešavanja poteškoća koje se između dve revizije mogu pojaviti na nacionalnom i međunarodnom nivou. Odlučeno je da pojedine tromesne kategorije ostanu neiskorišćene za buduća proširenja i revizije. Njihov se broj razlikovao između kategorija. Kategorije zasnovane na anatomskoj podeli imaju manje neiskorišćenih kategorija jer se smatralo da će njihove buduće izmene biti manje opsežne.

Deveta revizija je sadržala 17 poglavlja i dve dodatne klasifikacije: Dodatna klasifikacija spoljnih uzroka, povreda i trovanja šifra E i Dodatna klasifikacija faktora koji utiču na stanje zdravlja i kontakata sa zdravstvenom službom šifra V. Prema preporuci Pripremnog sastanka za Desetu reviziju Ženeva, Redosled poglavlja u početku je bio isti kao i u Devetoj reviziji. Radi boljeg korišćenja raspoloživog prostora poremećaji imunog sistema priključeni su bolestima krvi i krvotvornih organa, dok su u Devetoj reviziji bili priključeni endokrinim bolestima, bolestima ishrane i metabolizma.

Uključivanjem dva prethodna dodatka klasifikaciji u osnovnu klasifikaciju, broj poglavlja u Desetoj reviziji se povećao na Naslovi nekih poglavlja su ispravljeni, tako da jasnije upućuju na sadržaj. Tamo gde su bile predložene značajne izmene MKB, sprovedena je odgovarajuća provera na terenu. To se odnosilo na sledelja poglavlja.

Možda ti se također sviđa
Najpopularniji tekstovi
Ostavite komentar
Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodna polja su označena*
Komentar